Patientinformationsbroschyr

 

 

Önskar du få patientinformation om ditt läkemedel, be din läkare eller sjuksköterska kontakta oss för beställning av material.
Resecertifikat

 


Önskar du få patientinformation om ditt läkemedel, be din läkare eller sjuksköterska kontakta oss för beställning av material.