Injektionsteknik för subkutan injektion av förfylld spruta och injektionspenna (metotrexat)

När du klickar på länkarna nedan förs du vidare till www.medicininstruktioner.se där du kan se en film med bruksanvisning för hur du på bästa sätt hanterar Metoject® (förfylld spruta) och Metojectpen® (förfylld injektionspenna).

Instruktionsfilm för subkutan injektion av Metoject®

Instruktionsfilm för subkutan injektion av Metojectpen®