Nivelreuma

Nivelreuma on pitkäaikainen (krooninen) nivelten sairaus, jota sairastaa melkein yksi sadasta yli 16-vuotiaasta suomalaisesta. Vuodessa nivelreumaan sairastuu Suomessa noin 2000 henkilöä. Sairaus on naisilla 2–3 kertaa yleisempi kuin miehillä. Tavallisin puhkeamisikä on 60 vuotta, mutta sairaus voi alkaa missä iässä tahansa.

Nivelreuman syyt

Nivelreuman aiheuttajaa ei tiedetä, mutta joidenkin tekijöiden on todettu lisäävän sen esiintymistä. Tupakka on nivelreuman riskitekijä miehillä, joilla se aiheuttaa lähes nelinkertaisen sairastumisvaaran. Naisilla tupakan yhteyttä ei ole todettu. Ravinnolla ei tiedetä olevan merkitystä nivelreuman puhkeamisessa. Perinnöllinen alttius vaikuttaa nivelreuman syntyyn, nivelreumaatikon lähisukulaisella on muihin verrattuna 2–4 -kertainen sairastumisriski.

Nivelreumassa tulehdussolut ja niiden erittämät aineet vahingoittavat nivelkalvoa. Syytä tapahtuman käynnistymiseen ei tiedetä. Yksi mahdollisuus on, että nivelkalvolla on bakteerien tai virusten aineosia, jotka käynnistävät reaktion, mutta tästä ei ole vedenpitäviä todisteita.

Nivelreuman oireet

Nivelreuma alkaa yleensä hitaasti. Ensioireena on usein päkiöiden kävelyarkuus ja sorminivelten aamujäykkyys, arkuus ja turvotus. Myös isommat nivelet, kuten polvet tai kyynärpää, voivat sairastua ensimmäisinä. Nivelreumalle ominaista on oireiden symmetrisyys eli molempien käsien ja jalkojen nivelet sairastuvat suunnilleen samaan aikaan.

Aluksi on lievää nivelkipua ja vähintään tunnin kestävää aamujäykkyyttä sekä sormien arkuutta. Myöhemmin nivelet turpoavat, ovat kipeät ja niiden liikuttaminen on kivuliasta. Levossa tuntuva särky on epätavallista. Nivelreumaan liittyy usein yleisoireena väsymystä, ruokahaluttomuutta ja lievää kuumeilua.

Nivelreuma on pitkäaikainen (krooninen) sairaus, joka usein vaivaa vuosia tai vuosikymmeniä. Varhaisella lääkityksen aloittamisella sairaus yleensä saadaan hallintaan.

Suurimmalla osalla taudin kulku on vaihteleva eli sairaudessa on vuosien mittaan parempia ja huonompia jaksoja. Noin 10 prosentilla sairaus vuosi vuodelta pyrkii huononemaan, tosin nykyisillä lääkkeillä tätä pystytään usein hillitsemään. (terveyskirjasto)

Nivelreuman hoito

Hoidon tavoitteena on parantaa tulehdusreaktiota nivelissä. Kun nivelreuma todetaan, aloitetaan aina perushoito niveltulehduksen hillitsemiseksi. Lääkkeistä tärkein on solunsalpaaja metotreksaatti, jota annostellaan kerran viikossa. Kortisonihoitoa voidaan käyttää suun kautta tai nivelen sisäisinä pistoksina ajoittain, mutta jatkuvaa käyttöä vältetään haittavaikutusten vuoksi. Eräitä muitakin lääkkeitä (sulfasalatsiini, hydroksiklorokiini) voidaan käyttää muun hoidon ohella.

Edellä mainituilla tavanomaisilla reumalääkkeillä nivelreuma asettuu suurimmalla osalla potilaita. Noin joka neljännellä reumapotilaalla tarvitaan tehokkaampia niin sanottuja biologisia lääkkeitä, joita annostellaan pistoksina. Ne tehoavat hankalissa tapauksissa paremmin kuin muut lääkkeet. Lääkkeiden haittana on korkea hinta. Lääkäri päättää yksilöllisesti, milloin tarvitaan biologisia lääkkeitä.

Nivelreuman hoitoon kuuluu myös kipulääkeiden käyttö. Turvallisin vaihtoehto on parasetamoli, joka monessa tapauksessa on riittävä vaihtoehto. Tulehduskipulääkkeitä voidaan käyttää myös, mutta niillä on enemmän haittavaikutuksia, joista pahin on suolistoverenvuoto. Keskushermostoon vaikuttavia vahvempia kipulääkkeitä tarvitaan harvoin.

Lähde: Mustajoki P. Nivelreuma. http://www.terveyskirjasto.fi. Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 16.3.2015