m_Psoriasis-artritPsoriasis artrit

Psoriasis artrit (PsA) är en inflammatorisk sjukdom som drabbar huden och lederna. Sjukdomen kan debutera när som helst, men med en högsta frekvens mellan 35 och 45 års ålder. Mellan 2 och 3 % av världens befolkning har psoriasis, och av dessa utvecklar upp till 30 % psoriasis artrit. Vanligtvis debuterar artriten inom 5 till 10 år efter att man utvecklat sin psoriasis, men motsatsen förekommer. Båda könen drabbas, precis som av psoriasis i samma utsträckning.

Psoriasis artrit kan inte diagnostiseras genom något specifikt test. Istället behövs medicinska undersökningar (fysisk undersökning, blod prover, röntgen, MR, anamnes om familjehistorik rörande psoriasis) för att fastställa sjukdomen. Symptom, som svullna och ömma leder, röda ömma ögon, trötthet, morgonstelhet, och förändringar på naglarna kan indikera psoriasis artrit. Artriten kan debutera i vilken led som helst, som höften, knäna eller ryggraden. Även distala leder, som fingrar och tår, kan påverkas av artriten, ett symptom som kallas daktylit. Generellt påverkas lederna asymetriskt vilket innebär att de inte förekommer i samma led på båda sidorna av kroppen (exempelvis en handled, inte båda samtidigt).

Om psoriasis förekom innan artriten är det vanligt att patienten konsulterar sin allmänläkare eller dermatolog. Men, patienter med psoriasis artrit bör överväga att även konsultera en reumatolog som är specialiserad på artriter. En lämplig behandling kan reducera de problem som uppstår vid de dagliga aktiviteter som orsakas av ledvärk. Psoriasis artrit är en kronisk sjukdom och en lämplig behandling kan bromsa och även förhindra led- och vävnadsdestruktion.

 

 

 

Källa: Medac Tyskland (www.metoject.com)