Mitomycin medac 40 mg, jauhe ja liuotin liuosta varten, virtsarakkoon

Valmisteyhteenveto

Pakkausseloste

Bipacksedel