Hematologia

Innovatiivisia ja ihmishenkiä pelastavia hematologian

Hematologia on medac-yhtiölle erittäin tärkeä painopistealue. Veritauteja sairastavat sekä lapset että aikuiset, ja ne ovat usein henkeä uhkaavia. Olemme sitoutuneet tutkimaan uusia lähestymistapoja harvinaissairauksiin, joihin on vain vähän tai ei lainkaan hoitovaihtoehtoja. Olemme esimerkiksi tunnistaneet ennen allogeenista kantasolusiirtoa annettavaan suuriannoksiseen solunsalpaajahoitoon liittyviä kriittisiä täyttymättömiä hoitotarpeita ja etsineet niihin vastauksia.
Innovatiivisia ja ihmishenkiä pelastavia hematologian

Uusia mahdollisuuksia veritautien hoitoon

Toimintamme hematologian alueella alkoi yli 20 vuotta sitten. Olemme keskittäneet pitkän asiantuntemuksemme oman kliinisen innovaatiomme kehittämiseen, minkä ansiosta valmiste, jota käytetään esihoitona ennen allogeenista kantasolusiirtoa, on hiljattain hyväksytty. Tämä valmiste edustaa medac-yhtiön onnistumista jo ennestään toksisuusprofiililtaan ja siedettävyydeltään hyvin tutkitun lääkeaineen kliinisessä kehittämisessä entistä paremmaksi. Valmisteen avulla mahdollisesti hengen pelastavaa hoitovaihtoehtoa (kantasolusiirtoa) voidaan käyttää myös sellaisille potilasryhmille, joille tämä viimeinen mahdollisesti parantava hoitovaihtoehto ei ennen soveltunut. Tämä koskee erityisesti iäkkäitä, potilaita, joilla on samanaikaisia sairauksia, ja lapsia, joilla on pahan- ja hyvänlaatuisia sairauksia.

Uutta vauhtia kehitystyöhön

Ennen kuin medac kehitti tämän uuden standardihoidon näiden haavoittuvien potilasryhmien hoitoon, allogeenista kantasolusiirtoa edeltävän esihoidon saralla ei ollut vuosiin tapahtunut todellista edistystä. Tämä esimerkki havainnollistaa, miten me medacilla tunnistamme kliinisiä tarpeita ja vastaamme niihin tarkoin kohdennetusti parantaaksemme potilaiden elämää ja hoitovaihtoehtoja.

Asiantuntemusta hematologian saralla

Nykyään medac-yhtiöllä on syvällistä hematologian osaamista ja erittäin laaja keskeisten valmisteidemme ympärille kehitetty portfolio. Meillä on myös maine erityisen luotettavana yhteistyökumppanina, joka tarjoaa laadukkainta mahdollista palvelua. Vuosien tutkimus- ja kehitystyön kautta medac on kehittänyt laajan erikoislääkäri-, asiantuntija- ja lääkäriverkoston, joka mahdollistaa jatkotutkimusta ja laajenemista eri terapia-alueilla tunnistetun kliinisen tarpeen mukaisesti. Tuemme kliinisiä tutkimuksia ja muuta tutkimustyötä, joka tähtää valmisteidemme laajempaan käyttöön hematologian alueella, ja lisäksi edistämme koulutusta ja tiedon jakamista lääketieteen alalla. Näin varmistamme, että yhä useammat potilaat voivat hyötyä valmisteistamme.

Luotettavuuden takaaminen

Kun noudatamme valmistusprosessissa eurooppalaisia laatustandardeja, voimme taata, että eri puolilla maailmaa käytettävät valmisteemme ovat korkealaatuisia ja stabiileja. Myös toimitusvarmuudella on tärkeä merkitys uusien valmisteiden kehittämisessä. Pyrkimyksemme valmistusprosessien jatkuvaan optimointiin on edistänyt sellaisten valmisteiden kehittämistä, jotka vastaavat tarkoin niin potilaiden kuin lääkärienkin tarpeisiin.

Innovatiivinen soluterapia käänteishyljintää vastaan

Eräs kliininen tarve, jonka olemme tunnistaneet ja johon olemme etsineet vastausta, on steroidihoitoon vastaamaton akuutti käänteishyljintä (GvHD) allogeenisen kantasolusiirron saaneilla potilailla. Käänteishyljinnässä siirteen luovuttajan immuunisolut tunnistavat siirteen vastaanottajan solut vieraiksi ja hyökkäävät niiden kimppuun. Tällä hetkellä medac kehittää soluterapiaa tämän hengenvaarallisen tilan hoitoon. Medac on saanut Saksan toimivaltaiselta viranomaiselta poikkeusluvan valmisteen jakeluun Saksassa, mikä korostaa innovatiivista asennettamme.

Terapeuttiset alueet

Reumatologia

Keskeinen reumatologinen hoito parani

Reumasairauksiin liittyy erilaisia pitkäaikaisia hoitotarpeita hyvin erilaisilla potilailla. Optimoimalla terapia-alueen keskeistä hoitoa medac on onnistunut parantamaan potilaiden elämänlaatua merkittävästi.

Urologia

Urologian alan hoidot vastaavat täyttymättömiin hoitotarpeisiin

Urologia on medac-yhtiölle erittäin tärkeä painopistealue. Olemme toimineet aktiivisesti tällä alueella lähes yrityksemme perustamisesta asti ja keskittyneet kehittämään valikoimaa omia valmisteita, jotka vastaavat erilaisiin täyttymättömiin hoitotarpeisiin.

Onkologia

Laatua ja innovaatioita syövän hoitoihin ja tukihoitoihin

Onkologia on eräs medacin menestyksen kulmakiviä. Meillä on vahva, vuosikymmenten mittainen kokemus lääkevalmisteiden ja tukihoitojen luotettavasta toimittamisesta.
Lock

Lääkäreille

Seuraavilla sivuilla on lääkkeitä koskevaa tietoa, joka on tarkoitettu vain lääkäreille.