Johtajuus

medac-yhtiön tulevaisuuden suunta – johtajuus

medacilla olemme omistautuneet muuttamaan maailmaa merkitykselliseen suuntaan. Kaikessa toiminnassamme keskiössä on ihminen: potilaamme, yhteistyökumppanimme, asiakkaamme, kollegamme. Meitä yhdistää yhteinen päämäärä. Yhdessä haluamme parantaa ihmisten terveyttä tuomalla laadukkaimpia hoitoja niitä tarvitsevien saataville.
medac-yhtiön tulevaisuuden suunta – johtajuus

Luottamukseen ja kumppanuuteen perustuvaa johtamista 

Saavuttaaksemme visiomme noudatamme arvokeskeistä pitkän aikavälin globaalia kasvustrategiaamme. Uskomme vahvasti, että juuri ihmiset, joiden kanssa työskentelemme, luovat perustan menestyksellemme ja parantavat mahdollisuuksiamme vaikuttaa maailmaan. Yksityisomisteisena lääkeyrityksenä, jolla on juuret PK-sektorilla, kunnioitamme perintöämme: maanläheinen lähestymistapa sekä luotettavuus, ratkaisukeskeisyys ja omistautuminen ovat osa DNA:tamme. Tämä myös näkyy liiketoimintamme harjoittamisessa ja tavassamme johtaa.

Meille on selvää, että todellista edistystä voidaan saavuttaa vain tasa-arvoisella yhteistyöllä. Siksi kuuntelemme tarkasti kaikkien sidosryhmiemme ja tiimimme jäsenten tarpeita ja työskentelemme väsymättä tulevaisuussuuntautuneiden ratkaisujen parissa – luottamuksen ja kumppanuuden hengessä.

 Frank Lucaßen, Chief Executive Officer

 ”Lähestymistapamme on rehellinen ja yrittäjähenkinen. Kaikki medacilla tietävät, mitä edustamme ja mitä tavoittelemme, ja edistävät yhteistä visiotamme omistautuneesti ja kunnianhimoisesti. Palveluksessamme on lääketeollisuuden parhaita asiantuntijoita ja näkemyksellisyytemme on syvälle juurtunutta. Näin pystymme tekemään oikeita päätöksiä, joilla on todellista merkitystä globaalille terveydenhuollolle. Missioomme kuuluu enemmän kuin vain liiketoiminnan kehittämistä – hyödynnämme sisäistä paloamme kehittää yrityskulttuuriamme edelleen ja venytämme mahdollisen rajoja.”

Frank Lucaßen, CEO at medac

Läh­estymistapamme on rehelli­nen ja yrit­täjähenk­i­nen. Vah­van asiantun­te­muk­semme ja näke­myk­sel­lisyytemme avul­la pystymme tekemään oikei­ta päätök­siä, joil­la on todel­lista merk­i­tys­tä terveydenhuollolle.”

Frank Lucaßen, CEO at medac

Frank Generotzky, COO, medac

"medacilla perustehtävänämme on tuoda välttämättömiä hoitoja niitä tarvitsevien saataville. Edellytyksenä tälle on lääkevalmistuksen täsmällisyys ja luotettavuus – ja tätä voimme tarjota eurooppalaisten tuotantolaitostemme ansiosta. Operatiivinen tiimimme työskentelee ahkerasti taatakseen potilaillemme mahdollisimman laadukkaat valmisteet. Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme investoimalla prosessiemme optimointiin, tekniseen laitteistoomme ja henkilöstömme asiantuntemukseen parhaan laadun ja kustannustehokkuuden saavuttamiseksi."

Frank Generotzky, COO at medac

Peruste­htävämme on tuo­da vält­tämät­tömiä hoito­ja saataville. Edel­ly­tyk­senä tälle on tuotan­non täs­mäl­lisyys ja luotet­tavu­us – ja tätä me voimme tarjota.”

Frank Generotzky, COO at medac

Lisätietoja medacista

Liiketoiminta

Laadukkaat farmaseuttiset tuotteet ja palvelut maailmanlaajuisesti

Tutustu osaamiseemme tuotekehityksen, tuotannon ja jakelun parissa sekä markkinoinnin ja globaalien yhteistyömahdollisuuksien osalta.

Sitoumus

Tulevaisuuden rakennuspalikat: vastuullisuus, rehellisyys ja monimuotoisuus

Yrityksemme sitoutuminen ulottuu kestävistä toimitusketjuista ja ympäristöaloitteista monimuotoiseen ja arvostavaan työympäristöön.

Historiamme

Juuret ja nykyhetki – Wedelistä maailmalle

Kapean markkinasektorin paikallisesta jakelusta biofarmaseuttisten valmisteiden omaan valmistukseen – tutustu medac-yhtiön kasvutarinaan, joka alkaa vuodesta 1970.
Lock

Kirjaudu sisään

Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi kirjautuaksesi sisään.