Lääkeyhtiö medac myönsi merkittävän apurahan suomalaistutkijalle virtsarakon syövän tutkimukseen

15.2.2022 Nordic medac Urology Grant -apuraha oli haettavana ensimmäistä kertaa vuonna 2021. Pohjoismaisen 10 000 euron apurahan on saanut suomalainen lääketieteen tohtori Liina Salminen post doc -tutkimustyönsä tueksi. Salmisen tutkimusprojektissa selvitetään uusia tapoja virtsarakon syövän diagnosoimiseen ja hoidon tehon seurantaan.

Vuonna 2021 perustetun Nordic medac Grant -apurahan myötä medac Gmbh haluaa tukea pohjoismaista virtsarakon syövän hoidon tutkimusta ja kehitystä. Lääkäreiden ja urologian erikoislääkäreiden Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista ja Suomesta oli mahdollista hakea 10 000 euron suuruista apurahaa. Saajan valitsi Nordic Urothelial Cancer Research Group – NORTH-REG yhdessä medacin kanssa.

Apuraha myönnettiin lääketieteen tohtori Liina Salmiselle, jonka post doc -tutkimusprojektin päätavoitteena on kehittää uusia geeniperäisiä kasvainmerkkiaineita virtsarakon syövän diagnostiikan ja hoidon tehon seurannan parantamiseksi. Salmisen tutkimus toteutetaan Tanskassa Aarhusin Yliopiston Molekyylilääketieteen laitoksessa (MOMA) professori Lars Dyrskjøt Andersenin tutkimusryhmässä.

Virtsarakkosyövän hoitokäytännöt voivat muuttua potilasystävällisemmiksi

Virtsarakkosyöpä on yleinen syöpäsairaus, jonka diagnosoimiseen tai taudin kulun seurantaan ei ole kasvainmerkkiaineita. Valtaosalla potilaista todetaan pinnallinen virtsarakkosyöpä, jonka vuosittainen uusiutumisriski hoitojen jälkeen on noin 35 prosenttia. Kasvaimen poistamisesta ja BCG-immunoterapiasta huolimatta noin yhdellä kymmenestä pinnallista virtsarakkosyöpää sairastavista potilaista tauti etenee. Virtsarakkosyövän seurantaohjelma on tästä syystä tiivis ja se toteutetaan toistuvilla virtsarakon tähystyksillä.

”Virtsarakon tähystys on kajoava toimenpide, joka on potilaalle kuormittava ja toistuessaan terveydenhuollolle kallis. Kasvainmerkkiaineita tarvitaankin kipeästi virtsarakkosyövän diagnostiikan ja hoidon seurannan tehostamiseksi”, sanoo medac Urology Grant -apurahan saanut Salminen.

Salmisen tutkimuksessa Comprehensive analysis of the tumor ecosystem and adjacent normal tissue cancerization for predicting response to BCG immunotherapy in bladder cancer selvitetään laskimoverinäytteestä mitattavan nestebiopsian (kiertävä kasvain-DNA, ctDNA) soveltuvuutta virtsarakkosyövän diagnosoimiseen ja hoidon tehon seurantaan. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan kasvainta ympäröivää normaalinnäköistä kudosta: onko se normaalia vai voiko siitä löytää ennusmerkkejä taudin kehittymiselle ja uusiutumiselle.

”Alustavissa tuloksissa on todettu nestebiopsian tunnistavan hyvin ne potilaat, joilla on erityisen korkea riski taudin uusimiselle ja etenemiselle. Jos alustavien tutkimusten löydökset varmistuvat tässä jatkotutkimuksessa, on mahdollista, että nestebiopsia muuttaa jopa vakiintuneita hoitokäytäntöjä. Tutkimuksen tulokset voivat myös tukea ja edistää geenimarkkereiden kehitystyötä muissa syöpätyypeissä”, kertoo Salminen.

Liina Salmisen post doc -tutkimuksen tulokset on tarkoitus julkaista vuoden 2023 aikana. Medacin myöntämä merkittävä apuraha mahdollistaa Salmisen perheen muuttamisen Tanskaan postdoc- tutkimusjaksoa varten.

”Iloitsen siitä, että nuoria tutkijoita tuetaan kansainvälisten yhteisprojektien mahdollistamiseksi”, Salminen kiittää.

Apuraha julkistettu haettavaksi myös vuonna 2022

Medac on julkistanut vuoden 2022 medac Urology Grant -apurahan haettavaksi. Hakuaika aukeaa kesäkuussa 2022.

”Medac kokee tärkeäksi tukea pinnallisen virtsarakon syövän hoidon tutkimusta ja kehitystä Pohjoismaissa. Suomessa todetaan vuosittain noin 1400 uutta virtsarakon syöpää, ja se on miesten viidenneksi yleisin syöpämuoto. Tutkimuskohde on yhteiskunnallisesti erittäin tärkeä”, vahvistaa medacin Suomen maajohtaja Lea Pekkanen.

Lisätietoja:
Tuula Katajarinne, Director Sales and Administration
+358 40 506 5500, t.katajarinne@medac.fi