m_MetotrexatbehandlingMetotrexat

Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar, så som ledgångsreumatism och psoriasis. Metotrexat tillhör gruppen Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs (DMARDs). Det vill säga ett sjukdomsmodifierande medel som kan förändra sjukdomsförloppet. Detta innebär att det inte endast lindrar smärtan hos patienter med ledinflammationer och/eller psoriasis, utan även hjälper till att stoppa och förhindra inflammation och skada som kan uppstå.

Vid dessa autoimmuna sjukdomar är immunförsvaret överaktivt och attackerar utav misstag den egna kroppen. Metotrexat kan hjälpa till att bromsa effekterna av ett överstimulerat immunförsvar och även kontrollera sjukdomsaktiviteten.

Liksom många andra läkemedel kan metotrexat orsaka biverkningar, vilka ofta är betingade av dosen. Det finns flera sätt att minska biverkningarna, vilket din läkare informerar dig om.


Att tänka på vid Metotrexatbehandling

Metotrexat finns endast tillgängligt via recept och skall användas med försiktighet. Var uppmärksam på, att till skillnad från många andra läkemedel, tar man metotrexat antingen som injektion eller tabletter, endast en gång per vecka.

Regelbunden effekt- och biverkningskontroll inklusive blodprover krävs under hela behandlingstiden.

Såväl metotrexat som alkohol påverkar levern. Du kan själv förhindra vissa biverkningar av metotrexat genom att bland annat undvika alkohol under behandlingen. Rådgör med din läkare om hur du ska förhålla dig till alkohol under behandlingstiden.

Metotrexat kan orsaka missbildningar på foster. Såväl kvinnor som män i fertil ålder ska därför använda säkra preventivmedel. Informera din läkare om du planerar att skaffa barn. Då metotrexat utsöndras i bröstmjölken ska man inte använda medicinen under tiden man ammar.

Källa: Medac Tyskland (www.metoject.com)