Mitomycin medac 1mg/ml , injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten / virtsarakkoon

Valmisteyhteenveto

Pakkausseloste

Bipacksedel